Zeleni servis

  • Povećaj slova
  • Resetiraj
  • Smanji slova

Dozvola za sakupljanje otpada

 Dozvolom za gospodarenje otpadom određuje se:

1. adresa građevine u kojoj će se obavljati postupak gospodarenja otpadom,

2. količina otpada kao najveća količina pojedine vrste otpada koja se može godišnje obraditi i vrsta otpada prema Ključnim brojevima otpada iz Kataloga otpada,

3. postupak gospodarenja otpadom s pripadajućim tehnološkim procesima,

4. uvjeti obavljanja tehnoloških procesa,

5. mjere za postupanje sa otpadom koji nastaje, odnosno preostaje nakon obavljanja tehnoloških procesa,

6. datum do kad mora biti obavljena revizija dozvole,

7. mjere nakon zatvaranja, odnosno prestanka obavljanja postupaka za koje je izdana dozvola.

 

Ministarstvo zaštite okoliša i prirode rješava o zahtjevu za izdavanje dozvole za gospodarenje opasnim otpadom, a županija rješava o zahtjevu za izdavanje dozvole za gospodarenje neopasnim otpadom.

Za produženje postojeće odnosno ishođenje nove Dozvole potrebno je dostaviti Elaborat gospodarenja otpadom.  

ZELENI SERVIS pruža usluge izrade Elaborata gospodarenja otpadom, obrade dokumentacije za gospodarenje otpadom i zastupanje u upravnom postupku ishođenja dozvole za gospodarenje otpadom.

ZELENI SERVIS - we keep you in business. 

 


Copyright © 2014 Zeleni servis. Sva prava pridržana.
Joomla! je Free Software objavljen pod GNU/GPL Licencom..